AUTOSKOLA

PIEDĀVĀ APGŪT

 
 

95 KODS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/59/EK par dažu pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšanu un periodisku apmācību, ņemot vērā Regulu (EKK) Nr. 3820/85 nosaka, ka dažiem vadītājiem, kas iesaistīti pasažieru pārvadāšanā pa autoceļiem vajadzīga arodprasmes apliecība (APA), kura atbilst Kopienas noteikumiem par autotransporta vadītāju minimālo apmācību.

Apmācāmajiem autovadītājiem jāiegūst zināšanu līmenis un praktiskās iemaņas, kas vajadzīgas, lai pilnīgi droši vadītu attiecīgās vadītāja apliecībā norādītās kategorijas transportlīdzekļus un jāiziet obligātā periodiskā apmācība, kurai jānotiek ik pēc 5 gadiem. Uz minētās APA pamata CSDD blakus attiecīgajām vadītāja apliecības kategorijām norāda Kopienas kodu „95”, kas apliecina, ka vadītājs ir izgājis profesionālo apmācību.

 

 

 

 

 

Skolas ielā 10

 

Dzirnavu ielā 1

 

Jaunatnes ielā 2